WEDSTRIJDREGLEMENT VALENTIJNSACTIE

– Evoke Health Hub (hierna ook ‘de organisator’) organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers de Facebook- en/of Instagrampagina van Evoke Health Hub liken en de wedstrijdpost delen op hun eigen tijdlijn, zoals vermeld in onderhavig reglement.

– Deelnemen aan de wedstrijd kan via de Facebook- en Instragrampagina van Evoke Health Hub.

– De wedstrijd eindigt op 28 februari 23u59.

– Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd.

– Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd.

– Het aantal deelnemers is onbeperkt.

– Elke deelnemersduo mag slechts 2 keer deelnemen aan de wedstrijd, per profiel 1 keer.

– Elk deelnemersduo krijgt een extra kan om te winnen indien een profiel van het duo een foto van het duo deelt (op Facebook op Instagram) met een extra motivatie waarom ze dit graag willen winnen. De inhoud van de motivatie speelt geen rol, maar een extra deelactie telt mee als een extra deelname, met een maximum van twee (één per profiel binnen het duo).

– De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.

– Uit alle correcte deelnames wordt willekeurig 1 deelnemersduo getrokken aan wie de Shared PT-prijs geschonken wordt.

– De personeelsleden van Evoke Health Hub zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

– De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën worden uitbetaald.

– De prijs wordt in de vorm van 2 intakegesprekken inclusief InBody, 2 schema’s en 2 Shared PT-sessies van één uur aan de winnaars ter beschikking gesteld. Bovendien krijgen de winnaars ook 20% korting op hun eerstvolgende aankoop van 10 credits Shared PT, zonder aankoopverplichtiging.

– In totaal wordt er 1 winnaarsduo geselecteerd.

– De prijs wordt aan de winnaar ter beschikking gesteld om op te nemen gedurende 2021.

– Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.

– Door hun deelname verklaren de deelnemers zich automatisch akkoord met het wedstrijdreglement.

– Deelnemers verklaren zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men als winnaar met naam, woonplaats en eventueel met foto in de media bekend gemaakt wordt.

– De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor gebruik van Evoke Health Hub door middel van verwerking van gegevens.

– De General Data Protection Regulation (GDPR) voorziet voor de deelnemers het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.

– Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

– Online deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, vooral op technisch vlak, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

– De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:
* storingen in transmissies via het internet
* slecht functioneren van het internet of gebruikte software
* de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking
* om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken

– De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites van de organisatoren. Elke deelnemer neemt alle nodige maatregelen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van elke deelnemer.

– De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de voorwaarden gewijzigd, ingekort of geannuleerd moet worden wegens overmacht of om redenen buiten hun wil. De organisator behoudt zich in elk geval het recht voor om de periode en elke aangekondigde datum aan te passen.

– De organisator heeft ook het recht om na te gaan of het reglement gerespecteerd wordt en om elke deelnemer die misbruik gemaakt heeft uit te sluiten